DE ISSUE AWARD

De Issue Award is in 2010 in het leven geroepen door De Issuemakers om een organisatie of persoon te belonen die erin geslaagd is om op een opvallende, effectieve manier een onderwerp op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen.

Om een issue op de kaart te zetten is immers visie, passie, lef, creativiteit, vastberadenheid, doortastend handelen en een kritische blik vereist. Met het uitreiken van deze prijs wil De Issuemakers laten zien dat veel mensen en organisaties vanuit een gedreven maatschappelijke betrokkenheid bezig zijn om relevante maatschappelijke issues onder de aandacht te brengen en dat zij daarin zeer succesvol kunnen zijn. De prijs wordt traditiegetrouw jaarlijks in januari uitgereikt om dergelijke succesvolle initiatieven zichtbaar te maken, te belonen en te stimuleren.

banenr1

JURY

issueward-02

Reint Jan Renes (Voorzitter)

“Winnaars wisten reuring te genereren en waren vaak zeer likeable.”

Reint Jan Renes is lector ‘Psychologie voor een Duurzame Stad’ bij de Hogeschool van Amsterdam. Samen met Sander Hermsen schreef hij het succesvolle Draaiboek gedragsverandering: De psychologie van beïnvloeding begrijpen en gebruiken. 

Biedt het lectoraat ‘Psychologie voor een Duurzame Stad’ nog interessante inzichten die de successen van voorgaande winnaars van de Issue Awards kunnen verklaren?  

“Wat we zien in onze studies is dat effect vaak het grootst is wanneer je via frictie en confrontatie aandacht genereert voor je vraagstuk en tegelijkertijd actief aan relatiebeheer doet. Je moet niet alleen zenden en schuren, maar ook via sympathie en wederkerigheid een positieve associatie creëren met het issue en degene die erover communiceert. Veel winnaars wisten reuring te genereren en waren vaak zeer likeable.” 

Waar let u het meeste op bij kanshebbers voor de Issue Award?  

“Of de aandacht die ze hebben weten te genereren voor het issue ook doorzettingskracht heeft. Dat ze daadwerkelijk het verschil hebben weten te maken. Aandacht is mooi, maar daadwerkelijk impact genereren – nadat de aandacht is weggeëbd – is vaak veel moeilijker.”

issueaward-03

Mieke Ansems

“Wees transparant en communiceer nooit iets ten koste van een ander.”

Mieke Ansems is Directeur Communicatie en Marketing bij VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze heeft veel ervaring op het gebied van public affairs en communicatie en werkte onder andere bij Menzis en Coca-Cola European partners. Daarnaast heeft zij een achtergrond in de politiek, zo was Mieke in het verleden medewerker Sociale Zaken voor de Tweede Kamerfractie van D66.

Bij VNO-NCW is er veel aandacht voor de ondernemers in de samenleving. Het ondernemersklimaat optimaliseren wordt beschreven als hoofddoel. Gaan we uw interesse in ondernemerschap terugzien in uw juryoordeel?

“Heel zeker, maar het begrip ondernemerschap zie ik heel breed. Het gaat niet alleen om geld verdienen het gaat ook om hoe je in de samenleving staat, wat je toegevoegde waarde is en hoe je dat tot uitdrukking laat komen.”

U bent zelf directeur communicatie & marketing bij VNO-NCW. Wat is uw grootste communicatietip voor aanstaande initiatiefnemers die een issue op de kaart willen zetten?

“Schot voor open doel maar toch; wees transparant en open over wat je doet en waarom en doe/communiceer nooit iets ten koste van een ander.”

issueaward-02

Lecyca Curiel

“Betekenisvolle inclusie van verschillende groepen mensen is voor mij een must.”

Lecyca Curiel werd vorig jaar door het FD geselecteerd als een van de 50 Jonge Talenten van Nederland. Als generatie Z-expert spreekt zij voor de internationale denktank Whetston. Lecyca sprak voor onder andere internationale Walmart-directeuren in Silicon Valley en het Fred Leadership Forum in New York. Daarnaast studeert zij Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Welke kenmerken moet een initiatief volgens jou in ieder geval hebben om in aanmerking te komen voor de issue award?

“Betekenisvolle inclusie van verschillende groepen mensen in onze samenleving is voor mij een must. Denk aan representatie en medezeggenschap op basis van leeftijd, gender, etniciteit, fysiek vermogen, opleidingsniveau, woonplaats en meer. Daarnaast vind ik het van belang dat maatschappelijke initiatieven die zich inzetten voor gemarginaliseerde gemeenschappen, de doelgroep nauw betrekken bij besluitvorming en voldoende representeren binnen de organisatie.”

issueaward-01

Maria van der Heijden

“De Issue Award is voor hen die zich inzetten voor recht, liefde, genegenheid, gelijkheid en alle andere vormen van mensenrechten.” 

Maria van der Heijden is sinds 2016 directeur-bestuurder van MVO-Nederland, één van de grootste duurzame bedrijvennetwerken van Europa. Ze heeft een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, onder meer in managementfuncties bij Bloemenveiling Flora Holland en Rabobank. Ook is ze co-founder van de sociale onderneming Women on Wings, die als doel heeft om 1 miljoen banen voor vrouwen op het platteland in India te creëren.

MVO werkt toe naar 2025, waarin 20% van de Nederlandse bedrijven klimaatneutraal, circulair en inclusief zou moeten zijn. Die 20% schijnt een kantelpunt te zijn, een punt waarop andere bedrijven zullen gaan volgen. Denkt u dat er bij het agenderen van een issue ook zo’n duidelijk kantelpunt is waarop de samenleving en/of politiek gaan volgen?

“Als een issue echt impact heeft leidt het tot het bereiken van een kantelpunt. Het sentiment is dan dusdanig veranderd waardoor beleid en acties leiden tot een verandering in de samenleving.”

Hoe kunnen initiatiefnemers hier volgens u het beste op inspelen?

“De ware initiatieven die impact realiseren worden niet volgens een kantelpunt theorie bedacht en uitgevoerd. Ik ervaar dat impactvolle veranderingen ontstaan vanuit crises en afgeleide emoties. Mensen zetten zich in voor onrecht wat hen zelf of anderen aangedaan wordt. De Issue Award is voor hen die zich inzetten voor recht, liefde, genegenheid, gelijkheid en alle andere vormen van mensenrechten.” 

issueward-01

Rob de Lange

“Denk goed na over welk medium je als eerste benadert.”

Rob de Lange is algemeen verslaggever bij het Financieel dagblad en auteur van verschillende boeken. Zo is hij onder andere auteur van het boek ‘Ik ben integer, jij bent integer: adviezen en sterke verhalen uit de boardroom’. Ook verschenen van zijn hand ‘Sleutelen aan de Mens’ en ‘Inside ASML’. 

Bent u zelf ook ‘issuemakers’ tijdens uw werk en heeft u daar een voorbeeld van?  

“Nee, eigenlijk niet. Als journalist doe je meer verslag dan dat je zelf een issue op de kaart zet. Je zoekt natuurlijk wel naar nieuwswaardige onderwerpen, maar dat vind ik toch iets anders.”

Heeft u tips voor mensen die een bepaalde issue succesvol zouden willen agenderen vanuit uw eigen beroepsexpertises?  

“Zorg voor een verrassende boodschap en vorm waarin je die aanbiedt. Denk goed na over welk medium je als eerste benadert.”

rob-03

André Maning

“Een bekende Nederlander aan je issue koppelen, het klinkt ‘old school’ maar is hartstikke effectief.”

Andre Manning is directeur van Logeion, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Communicatieprofessionals. Tijdens zijn loopbaan heeft Manning onder andere gewerkt bij Philips, Booking.com en Amcor. 

Heb je een communicatietip voor het agenderen van een issue? 

“De afgelopen jaren hebben laten zien dat het nog steeds loont om een bekende Nederlander aan je issue te koppelen. Het klinkt misschien ‘old school’ maar is hartstikke effectief.”

Wat is een belangrijk inzicht dat je hebt opgedaan door de afgelopen jaren als jurylid voor de Issue Award? 

“Ik vind het nog altijd mooi om te zien dat de meeste issues afrekenen met het fenomeen polarisatie en als zodanig hebben ze ook een mooie, verbindende functie voor onze samenleving.”

Guido

Guido Rijnja

“Lichten boven de korenmaat, wie zich onderscheidt mag gezien worden.”

Guido Rijnja is adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst (Ministerie van Algemene Zaken) en behaalde in 2012 zijn doctoraat in gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente. 

Wat spreekt u het meeste aan in het juryschap bij de Issue Award?

“Ik zie elke keer weer uit naar de vindingrijkheid die overal de kop opsteekt als ergens ongemak aan de orde is. Ongemak klinkt wat minder deftig dan issues, maar het begrip raakt de kern: wat doe je als professional op het moment van een verstoring. Kom maar door met die vaak onbewuste vindingrijkheid.”

Wat is volgens u het belang van deze Award?  

“Lichten boven de korenmaat, wie zich onderscheidt mag gezien worden. Tegelijk is het belangrijk te beseffen, dat professioneel communiceren altijd spelen met macht met zich meebrengt. Een prijs kan helpen dat spel te doorgronden, te snappen waarom het werkt, en dus gezien mag worden.”

 

banner2

WINNAARS

De Issue Award is dit jaar voor de elfde keer uitgereikt.

2020  Agractie-voorman Bart Kemp voor het boerenprotest op 1 oktober.

De jury waardeert de grootschalige en indrukwekkende demonstratie waarmee Kemp en zijn organisatie de stikstofproblematiek in relatie tot de Nederlandse boeren op de maatschappelijke agenda hebben gezet. Voor het eerst sinds dertig jaar gingen de boeren met hun tractoren massaal de straat opéén bericht van Bart Kemp op WhatsApp resulteerde in een van de grootste boerenprotesten uit de geschiedenis. De jury sprak verder haar waardering uit dat Kemp in de ongekende ophef rondom de boerenprotesten dichtbij zijn oorspronkelijke doelstelling bleef en op een persoonlijke manier aandacht is blijven vragen voor het belang van boeren en hun producten voor de Nederlandse samenleving.  

2019 – Tim Hofman voor zijn initiatief tot een petitie voor een ruimer Kinderpardon naar aanleiding van zijn #BOOS docu ‘Terug naar je eige land’.

In 2019 won Tim Hofman met zijn initiatief tot een petitie voor een ruimer Kinderpardon de Issue Award. Dit initiatief kwam voort uit de #BOOS documentaire ‘Terug naar je eige land’. De petitie die Hofman opstelde werd binnen een dag ruim 100.000 keer ondertekend. Met het ondertekenen van de petitie, geven voorstanders van het Kinderpardon aan dat ze willen dat migratiekinderen die hier zijn geboren of al langer dan vijf jaar wonen, een verblijfsvergunning krijgen. Hofman heeft met zijn actie laten zien dat het inhumaan is om kinderen die hier zijn opgegroeid terug te sturen naar een voor hun totaal onbekend land. Volgens de jury heeft de campagne ‘Terug naar je eige land’ veel invloed gehad op de discussie omtrent het kinderpardon.

2018 – Onderwijsactiegroep PO in Actie wegens het agenderen van de werkdruk en het salarisprobleem in het onderwijs.

‘PO in actie’, een onderwijsactiegroep die in 2017 opgericht werd op Facebook, wint in 2018 de Issue Award. De eis die ‘PO in actie’ stelt is simpel: “Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald.” Dat het deze actiegroep is gelukt deze issue te agenderen op een manier waarop het de vakbonden niet lukte, maakt hun initiatief volgens de jury erg sterk. Ook het feit dat het begon bij individuele leraren die samen kwamen via social media maakt deze actie zo sterk, aldus de jury. Tijdens de formatie heeft de onderwijsactiegroep het voor elkaar gekregen dat er geld beschikbaar gesteld is voor salarisverbetering.

2017 – Hugo Borst en Carin Gaemers met het Manifest Scherp op Ouderenzorg.

Met het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ slepen Hugo Borst en Carin Gaemers in 2017 de Issue Award binnen. De grootste zorg van Borst en Gaemers is dat kwetsbare ouderen op structurele wijze tekortgedaan worden in verpleeghuizen. Hun manifest voorziet volgens de jury een onderwerp van groot maatschappelijk belang op een hele persoonlijke manier van een nieuwe lading. De actie van Borst en Gaemers leidt tot veel eensgezindheid onder zowel beleidsmakers als het grote publiek. Daarnaast is het de aanleiding tot de beschikbaarheid van extra overheidsmiddelen om het issue aan te pakken.

2016 – FNV Young & United wegens het op een succesvolle manier onder de aandacht brengen van het jeugdloon.

In 2015 wordt de Issue Award uitgereikt aan jongerenbeweging Young & United voor hun actie om het minimum jeugdloon en het reguliere wettelijke minimumloon gelijk te trekken. Ze haalden meer dan honderddertigduizend handtekeningen op. Hun stevige aanvalsplan en de structurele inhoudelijke lobby zorgden ervoor dat de jury het issue ‘Minimumjeugdloon’ als unanieme winnaar verkoos. De actie van Young & United slaagde erin dat de Tweede Kamer voor een motie stemde die het minimum jeugdloon inderdaad gelijktrok aan het reguliere minimumloon.

2015 – Boyan Slat met zijn initiatief The Ocean Cleanup.

Met zijn initiatief ‘The Ocean Cleanup’ wint Boyan Slat in 2015 de Issue Award. Met zijn initiatief wil Slat de vervuiling van de oceanen bespreekbaar maken. Daarnaast biedt hij een praktische oplossing, wat zijn actie volgens de jury erg sterk maakt. Met ‘The Ocean Cleanup’ kwam Slat wereldwijd in het nieuws. De startup die Slat startte met driehonderd euro van zijn eigen spaargeld, harkte door een crowdfundingcampagne meer dan twee miljoen euro op.

2014 – Quincy Gario en Pietitie.nl met de Zwarte Piet-discussie.

In 2014 ging de Issue Award naar Stichting Pietitie en ‘Roet in het Eten’. De voor- en tegenstanders van de Zwarte Piet-discussie, waar dit jaar niemand omheen kon, wonnen beide de prijs. Het issue van Zwarte Piet was wekenlang belangrijk onderwerp van zowel maatschappelijk als politiek debat. Door de discussie werd racisme niet alleen rond het Sinterklaas feest, maar in algemene zin een belangrijk thema binnen de Nederlandse media.

2013 – Stichting Wakker Dier voor het agenderen van de problematiek rondom de Plofkip.

De jury koos in 2013 de campagne ‘Stop de plofkip’ van Stichting Wakker Dier als winnaar van de Issue Award. Het beoogde doel van deze campagne was het beëindigen van de verwerking van plofkippen door restaurantketens en A-merken. ‘Stop de plofkip’ werd onder andere door het confronterende karakter een groot succes. In hun campagne spraken ze bedrijven of winkelketens publiekelijk aan op het verwerken van de plofkip. Volgens de jury paste Stichting Wakker Dier zeer goede framing toe door de introductie van de term ‘plofkip’. Als tegengeluid op deze campagne hebben veel A-merken, cateraars en ziekenhuizen toegezegd te stoppen met de plofkip.

2012 – De pleegouders van Mauro rondom het issue jonge asielzoekers.

Met het onder de aandacht brengen van het issue ‘Jonge asielzoekers’ wonnen de ouders van Mauro Manuel in 2012 de Issue Award. De ouders van deze jongen hebben zich niet alleen ingezet voor hun eigen pleegzoon, maar voor het bredere kader van de problematiek omtrent jonge asielzoekers. Om deze reden, en om de grote maatschappelijke en politieke discussie die zij in gang hebben gezet, heeft de jury de ouders van Mauro als winnaar uitgekozen. Mede door de kwestie ‘Mauro’ is er een kinderpardon voor jonge asielzoekers die hier minimaal vijf jaar zitten ingevoerd.

2011 – Youp van ’t Hek en het verbeteren van de klantvriendelijkheid van helpdesks.

De Issue Award van 2011 ging naar Youp van ’t Hek voor zijn strijd in het verbeteren van klantvriendelijkheid van helpdesks. Van ’t Hek postte een tweet over het feit dat zijn zoon niet goed geholpen werd door de klantenservice van T-mobile. Binnen een week na het plaatsen van de tweet kreeg hij er grofweg 15.000 volgers bij op dit sociale platform. De actie van Van ’t Hek werd door verschillende media opgepikt (NOS journaal, nu.nl, GeenStijl en Pauw & Witteman) en bereikte daardoor een groot publiek. De jury van de Issue Award lette bij hun besluit voornamelijk op originaliteit, maatschappelijk impact, relevantie, ondervonden weerstand en persoonlijke drive.

2010 – Oxfam Novib met de Groene Sint-campagne en de strijd tegen oneerlijke chocolade.

In 2010 won Oxfam Novib de Issue Award met de campagne ‘de Groene Sint en zijn actiehelden’. Het doel van deze campagne was aandacht vragen voor oneerlijke chocolade en de handel hierin. De jury koos voor de Groene Sint, omdat Oxfam Novib er met deze campagne in slaagde om in korte tijd zowel de samenleving, de politiek en een aantal grote winkelketens te bereiken. Grote winkelketens zoals Lidl, Jamin, AH en HEMA hebben naar aanleiding van de Groene Sint via een persverklaring laten weten vanaf 2010 op de duurzaamheid van de chocolade(letters) in hun schappen te letten en deze te verbeteren.

BANNER3

CRITERIA

Maatschappelijke issues oplossen? Het begint met betrokken mensen, organisaties en bedrijven die op effectieve wijze een onderwerp oppakken en de maatschappij bewustmaken van het belang van dit issue.

De winnaar ontvangt een symbolische prijs en krijgt de mogelijkheid het issue extra te profileren.

De criteria voor het winnende initiatief van de Issue Award:

Maatschappelijke Boodschap
Maatschappelijke agendering:

– Discussie (sociale) media
– Discussie publiek
– Discussie politiek

Is het issue door deze personen geagendeerd of groter gemaakt?
Criteria aanpak:

– Relevantie
– Hoe breed opgepakt
– Ondervonden weerstand
– Originaliteit
– Was het een nieuw issue?

Nederlands initiatief
Periode: geagendeerd in het afgelopen jaar
banner-uitreiking
2021/01/01 21:01:00

NIEUWS

IMG_8907
Bart Kemp (Agractie Nederland) wint Issue Award 2020

Amstelveen, 23 januari 2020 –Het boerenprotest van 1 oktober gestart door Schapenboer Bart Kemp (Agractie Nederland) heeft de Issue Award 2020 gewonnen. Agractie-voorman Bart Kemp nam de prijs zojuist in ontvangst in De Balie in Amsterdam. De Issue Award wordt ieder jaar uitgereikt aan de persoon of organisatie die het afgelopen jaar op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen. De jury, onder leiding van gedragswetenschapper Reint Jan Renes, waardeert de grootschalige en indrukwekkende demonstratie waarmee Kemp en zijn organisatie de stikstofproblematiek in relatie tot de Nederlandse boeren op de maatschappelijke agenda hebben gezet. Voor het eerst sinds dertig jaar gingen de boeren met hun tractoren massaal de straat op: één bericht van Bart Kemp op WhatsApp resulteerde in een van de grootste boerenprotesten uit de geschiedenis. De jury sprak verder haar waardering uit dat Kemp in de ongekende ophef rondom de boerenprotesten dichtbij zijn oorspronkelijke…

fullsizeoutput_3e44
Genomineerden voor Issue Award 2020

Protest Agractie Nederland, #DOESLIEF campagne en Petitie Jeugdzorg genomineerd voor Issue Award 2020 Amstelveen, (16 januari 2020) –Het boerenprotest gestart door Bart Kemp (Agractie Nederland), de jeugdzorg petitie ondertekend door 140 gemeenten van wethouder Rob Jonkman (ChristenUnie, gemeente Opsterland) en de #DOESLIEF-campagne van stichting SIRE zijn genomineerd voor de Issue Award 2020. De Issue Award 2020 wordt uitgereikt aan de persoon of organisatie die in 2019 op een opvallende, effectieve manier een onderwerp maatschappelijk en politiek wist te agenderen. Volgens de vakjury, onder leiding van gedragswetenschapper Reint Jan Renes, waren deze genomineerden het afgelopen jaar de meest succesvolle initiatieven op het gebied van maatschappelijke- en politieke agendering.   Agractie Nederland- Schapenboer Bart Kemp is de initiatiefnemer van Agractie die op 1 oktober 2019 met een grootschalige demonstratie in Den Haag het issue stikstof in relatie tot Nederlandse boeren op een opvallende manier op de agenda van de politiek en de samenleving heeft…

issueaward 2019
Tim Hofman wint Issue Award 2019

Programmamaker Tim Hofman en zijn team hebben de Issue Award 2019 gewonnen. Hofman nam de prijs zojuist in ontvangst tijdens het Issuecongres in De Balie in Amsterdam. In november afgelopen jaar nam Hofman het initiatief tot een petitie voor een ruimer Kinderpardon naar aanleiding van zijn #BOOS docu ‘Terug naar je eige land’. Het burgerinitiatief werd binnen een dag ruim 100.000 keer ondertekend en was dagenlang in veel media het gesprek van de dag. “Tim Hofman heeft laten zien dat het inhumaan is om kinderen die in Nederland geboren en geworteld zijn, naar het land van hun ouders terug te sturen, waar ze zelfs de taal niet van spreken. Het debat over het Kinderpardon zal na de campagne ‘Terug naar je eige land’ nooit meer hetzelfde zijn,” aldus jurylid Reint Jan Renes (gedragswetenschapper van de Hogeschool Utrecht). Andere genomineerden voor de prijs waren Michael Kulkens, die zijn zoon Tommy-Boy verloor…

Issue award 2019
Tabaksverslaving, Kinderpardon en Appen in het verkeer genomineerd voor Issue Award 2019

Vandaag zijn de drie genomineerden voor de Issue Award 2019 bekendgemaakt: Tabaksverslaving van Bénédicte Ficq en Wanda de Kanter, Het Kinderpardon van Tim Hofman en de aandacht voor Appen in het verkeer door Michael Kulkens, de vader van de in 2015 verongelukte Tommy-Boy. Volgens de vakjury onder leiding van Frits Wester werden deze drie issues het afgelopen jaar het meest succesvol geagendeerd zowel in de samenleving als in de politiek. De Issue Award wordt ieder jaar uitgereikt aan de persoon of organisatie die in het voorgaande jaar, op een opvallende, onconventionele manier een onderwerp maatschappelijk en politiek heeft weten te agenderen. Oeuvre Award voor Arjen Lubach In het kader van het 10-jarig bestaan van de Issue Award wordt dit jaar een Oeuvre award uitgereikt aan Arjen Lubach. Met zijn programma “Zondag met Lubach” is hij telkens in staat brede maatschappelijke aandacht voor onderbelichte issues te genereren. Hij is zowel populair bij ouderen en jongeren en weet daarmee ook jongeren…

Gallerij

GALLERIJ

Winnaar van de Issue Award 2020: Bart Kemp (Agractie)

Winnaar van de Oeuvre Award 2019: Arjen Lubach

Winnaar Issue Award 2015: Boyan Slat

Winnaars van de Issue Award 2018: Onderwijsactiegroep PO in Actie

Winnaars van de Issue Award 2014: Quincy Gario en Pietitie.nl

Winnaars van de Issue Award 2016: FNV Young & United

Winnaar van de Issue Award 2010: Oxfam Novib

Inzendingen

INZENDINGEN

Heeft u een issue waarvan u denkt dat deze in aanmerking komt voor het winnen van de Issue Award?
Geef het ons door. U kunt ons bereiken door uw gegevens in onderstaand formulier in te vullen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Issue Award is een initiatief van De Issuemakers BV
Kantoorgebouw Rembrandthof, Rembrandtweg 41, 1181 GE Amstelveen

T: +31 (0)20 3455088
IBAN: NL81RABO0149889496
BIC RABONL2U
KvK: 27163792
BTW: NL809149278B01
www.issuemakers.nl